Most viewed

Posted by : Fiza Chan..! Friday, August 21, 2009

Kamu hanya memilih kawan hanya dikalanganmu shj, sedangkan yang bukan dari kalangan kamu tinggalkan ia tanpa merasa kesal atau simpati..

B'sAbar dAlam perGaulan adalah sua2 KebajIkan, beRusaha memperbaiki akHlak kWn adalah KbajIkan yang dirAhmati..

Jangan M'mandang kEji t'hadAp s'seOrang kRn akhlaknya, tTpi b'SimpatilAh uTk mengUbah kElakuAnnya..

B'Usaha dLm dakwah Adalah TangGungjawab TtPI pemberian Taufik dAn Hidayah adAlah ditangan Allah..

B'kwnlah dGn s'siapa Shj Asalkan b'Tujuan Utk M'pErbaiki Hbgn silaturraHim Serta mEndekatkan Diri kepaDa Allah s.w.t.

Al-Hikam

- Copyright © Wings of Words - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -